letterman.pl

Zasady rekrutacji


Wstępne warunki wpisu na listę tłumaczy pisemnych:
ukończone studia w dziedzinie tłumaczeń i 1 rok praktyki w zawodzie (lub 1000 przetłumaczonych stron),
ukończone studia w innej dziedzinie i 2 lata praktyki w zawodzie (lub 2000 przetłumaczonych stron),
w przypadku braku udokumentowanego wykształcenia wyższego – 5 lat praktyki w zawodzie
(lub 5000 przetłumaczonych stron).


Nie stosujemy tłumaczeń testowych ani próbek. W stosownym czasie przesyłamy do nowej osoby tłumaczenie zgodne z jej profilem specjalizacji. Wykonane tłumaczenie podlega następnie dokładnej weryfikacji, a tłumacz otrzymuje informację zwrotną.


Od tłumaczy ustnych wymagamy referencji obejmujących co najmniej 3 lata doświadczenia. W przypadku tłumaczeń kabinowych zasadą jest współpraca w kabinie z bardzo doświadczonym tłumaczem.

Z tłumaczami współpracujemy na zasadzie umowy o dzieło lub, w przypadku osób wystawiających faktury, na zasadzie ramowej umowy o współpracy.