letterman.pl

Praktyki


Współpracujemy z Katedrą UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ w Krakowie. Co roku kilkoro studentów odbywa u nas praktyki, do których przygotowujemy się bardzo starannie. Część teoretyczna obejmuje wykłady dotyczące praktycznych aspektów tłumaczenia, korzystania ze słowników, roli erudycji w zawodzie tłumacza, jak również specyfiki tłumaczeń dla różnych organów UE. Ćwiczenia praktyczne obejmują zazwyczaj tłumaczenie pisemne tekstów unijnych oraz interaktywną weryfikację tych tłumaczeń. Istnieje też często możliwość zapoznania się w praktyce z pracą tłumacza symultanicznego jako „ten trzeci” w kabinie.