letterman.pl

Tłumaczenia pisemne


Na przestrzeni ponad 20 lat działalności wykonywaliśmy tłumaczenia z najrozmaitszych dziedzin. Towarzyszyliśmy przemianom politycznym, gospodarczym i społecznym w Polsce, uczestnicząc w najważniejszych przedsięwzięciach realizowanych przez światowe, unijne i polskie instytucje. Nasz dorobek obejmuje ponad 500 000 (sic!) stron tłumaczeń w ramach kontraktów z instytucjami unijnymi, organizacjami międzynarodowymi, ministerstwami, agencjami rządowymi, organami samorządowymi, nie licząc zleceń bieżących. Od samego początku swej działalności firma była nierozerwalnie związana z tłumaczeniami w dziedzinie przygotowania Polski do członkostwa
w Unii Europejskiej. Od roku 2004 znajdujemy się na liście oficjalnych dostawców tłumaczeń instytucji UE
w ramach odnawianych lub nowych kontraktów.

Większe projekty


Europejski Trybunał Sprawiedliwości: tłumaczenie orzecznictwa ETS z języka francuskiego (jak dotąd ponad 12 000 stron) - od 2006 do chwili obecnej

Komisja Europejska: tłumaczenia aktów prawnych i innych dokumentów z języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i in. (jak dotąd ok. 10 000 stron) - od 2003 do chwili obecnej


Parlament Europejski: tłumaczenie z języka angielskiego pełnych sprawozdań z obrad Parlamentu Europejskiego zgodnie z kontraktem PL/2009/CRE/MAIN (ponad 40 000 stron) - od 2009 do 2011


Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: realizacja kilku kontraktów na tłumaczenia na język polski, w tym orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz aktów prawa wspólnotowego (ponad 30 000 stron) - od 1998 do 2004

Centrum Europejskie Natolin: tłumaczenia publikacji CEN z języka angielskiego i francuskiego oraz z języka polskiego na te języki (1 500 stron) - od 2005 do chwili obecnej


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: tłumaczenie i weryfikacja tłumaczeń w zakresie języka angielskiego
i francuskiego (3 000 stron) - od 2006 do 2007


Ministerstwo Gospodarki: tłumaczenie i weryfikacja tłumaczeń w zakresie języka francuskiego i angielskiego
w ramach kilku kontraktów (5 000 stron) - od 2001 do 2007

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie: tłumaczenia pisemne i ustne - od 2000 do chwili obecnej


Urząd Wojewódzki w Krakowie: tłumaczenia na potrzeby programów obniżenia niskiej emisji i poprawy wykorzystania energii (US Department of Energy), monitoringu jakości powietrza (US EPA), wprowadzania nowoczesnych technologii zapobiegających zubożeniu warstwy ozonowej, programu modernizacji i optymalizacji systemów ciepłowniczych, programu modernizacji ochrony przeciwpowodziowej - od 1991 do 2000


Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: tłumaczenie opracowania „Prawo ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej” (9 tomów) - 1993.