letterman.pl

Lista Klientów


Ministerstwa i urzędy centralne:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Instytucje unijne:


Komisja Europejska
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Parlament Europejski


Odpowiedniki polskich ministerstw w innych krajach:


US Department of State
US Department of Energy
US Department of Justice
US Agency for International Development
US Environmental Protection Agency
UK Department of Employment


Uczelnie wyższe:


Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Rolniczy
Politechnika Krakowska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie


Instytucje kultury i organizacje pozarządowe:


Międzynarodowe Centrum Kultury
Centrum Europejskie Natolin
Festiwal Kultury Żydowskiej
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu


Firmy:


Linde Gaz-Polska
Siemens Polska
Vensys Energy AG
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Elektrownia Skawina SA
Elektrociepłownia Kraków SA


Kancelarie adwokackie:

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski („SPCG″) Sp. komandytowa (stała współpraca)
Liczne kancelarie prawne i biura notarialne