letterman.pl

Wybrane referencje„Usługi tłumaczy firmy Letterman charakteryzują się wysokim profesjonalizmem, w tym znajomością kontekstu kulturowego. Współpraca z firmą układa się bardzo dobrze – możemy zawsze liczyć na elastyczność i pełne zaangażowanie w sukces Festiwalu, zarówno ze strony zespołu tłumaczy (liczącego kilkanaście osób), jak
i kierownictwa firmy, które zapewnia obsługę logistyczną i czuwa nad całością pracy zespołu”.

Janusz Makuch
Przewodniczący Stowarzyszenia „Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie”
24.10.2011 r.„Uprzejmie dziękujemy Agencji Tłumaczy Zawodowych Letterman Sp. z o.o. za pomoc w tłumaczeniu symultanicznym podczas IV Szkoły Letniej – nauczanie o Holokauście [...] Nasze serdeczne wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Pana dr. Romana Tertila i Pani Elżbiety Nowak, z którymi mamy zaszczyt współpracować od początku istnienia Szkoły Letniej Nauczania o Holokauście”.

Prof. dr hab. Zdzisław Mach
Dyrektor Instytutu Europeistyki UJ
Dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Dyrektor Centrum Badań Holokaustu UJ
15.07.2009 r.„Pragnę skierować słowa podziękowania dla Państwa tłumaczy obsługujących IX Spotkanie Stałej Konferencji Prezesów Sądów Najwyższych Chorwacji, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski w dniach 17–19 września 2008 r. Zadanie, jakie postawiliśmy przed Państwem zostało wykonane wzorowo”.

Krzysztof Śledziewski
Dyrektor, Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
09.10.2008 r.„Wykonanie zadania wymagało bardzo dobrej znajomości języków obcych, jak również wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i innych dziedzin nauki. Przedstawiciele firmy współpracowali z nami w procesie przygotowania publikacji
z pełnym zaangażowaniem. Usługa została wykonana rzetelnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Letterman Sp. z o.o.”.

Dyrektor dr hab. Ryszard Michalski
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
23.01.2008 r.„Ze swoich obowiązków firma wywiązywała się bardzo rzetelnie. Dysponuje dużą liczbą współpracowników (także poza macierzystym środowiskiem krakowskim), którzy zdobyli liczące się doświadczenia w zakresie przekładów prawniczych, zwłaszcza związanych z problematyką prawa europejskiego. Cenię zwłaszcza szczególną dbałość
o jakość przekładu, wyrażającą się m.in. w tym, że każde poważniejsze tłumaczenie jest adiustowane dodatkowo bądź przez przedstawiciela doktryny [...] bądź przez native speakerów. Standard? Tak, ale przy ogólnie panującej nonszalancji na rynku tłumaczeń i braku odpowiedzialności za słowo ta cecha zdecydowanie odróżnia Agencję Letterman od innych firm, z którymi przyszło mi współpracować”.

Igor Dzialuk
Wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego
19.11.2003 r.„Na podstawie doświadczeń Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie gorąco polecam usługi Agencji. Jestem przekonany, że osoby zatrudnione w Agencji są w stanie sprostać nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom w zakresie tłumaczeń. Pozytywne opinie o tłumaczeniach realizowanych przez Agencję wyrażali także nasi goście
i partnerzy”.

Jerzy Miller
Wicewojewoda Krakowski
15.12.1997 r.


Pełne referencje przesyłamy na życzenie.