letterman.pl

Publikacje

Tłumaczenie na język niemiecki i angielski tekstów
w albumie fotograficznym Pawła Jaroszewskiego „Polska”, Exlibris, 2006.
Tłumaczenie na język angielski tekstu albumu fotograficznego Pawła Jaroszewskiego „Droga Królewska”, Exlibris, 2001.
Tłumaczenie na język polski albumu Joyce Robins „Natural Wonders of the World”, Pascal, 1992.
Tłumaczenie na język angielski artykułów w „Zeszytach natolińskich”, Centrum Europejskie Natolin, 2009-2012.
Tłumaczenie na język angielski informatora Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, 2008.
Tłumaczenie na język angielski tekstu katalogu wystawy „Nikifor i jego akwarelowo-rysunkowy świat”, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2011.
Tłumaczenie na język angielski tekstu katalogu wystawy „Dawna pocztówka żydowska”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 1997.
Tłumaczenie na język angielski publikacji dotyczącej wystawy „Zagłada Żydów krakowskich” w 60. rocznicę likwidacji krakowskiego getta, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2004.
Tłumaczenie na język angielski publikacji „Osobliwości przyrodnicze i kulturowe interesujących regionów województwa śląskiego”, Uniwersytet Śląski, 2005.
Tłumaczenie na język angielski folderu turystycznego
o Krakowie, Krakowskie Centrum Informacji Turystycznej. Tłumaczone również na język niemiecki, francuski i włoski.
Tłumaczenie na język angielski tekstów w albumie fotografii Pawła Jaroszewskiego „Stary Grad
w miniaturze”, Turisticka Zajednica Groda Starog Grada, 2006.
Tłumaczenie na język angielski tekstu katalogu wystawy „Czas Chasydów”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2005.
Tłumaczenie na język angielski raportu o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1994-1998, Urząd Miasta Krakowa, 1999.
Tłumaczenie na język angielski dwujęzycznego katalogu wystawy „Potęga obyczaju” (The Power of Custom), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2000.
Tłumaczenie na język angielski przewodnika po krakowskim getcie w latach 1941-1943, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2005.
Tłumaczenie pakietu informacyjnego o polskich parkach narodowych na język angielski, niemiecki i włoski, 2003.
Tłumaczenie na język angielski w dwujęzycznej publikacji rocznicowej UJ (The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences), Uniwersytet Jagielloński, 2010.
Tłumaczenie na j. angielski publikacji na temat przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Bieszczadzki Park Narodowy, 2001.
Tłumaczenie na język angielski, niemiecki i francuski tekstów w albumie fotografii Pawła Jaroszewskiego „Chopin – dom urodzin”, Nobilis, 2006.
Tłumaczenie na język angielski katalogu wystawy „Maciej Bogusz Stęczyński – zapomniany obieżyświat”, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2011.
Tłumaczenie na język angielski katalogu wystawy „Dzień powszedni w małym miasteczku”, Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu, 2011.
Tłumaczenie na język angielski tekstów w albumie fotograficznym Pawła Jaroszewskiego „Wilno”, Exlibris, 2001.
Tłumaczenie na język angielski tekstów w albumie fotograficznym Pawła Jaroszewskiego „Wilanów – pałac
i park”, Nobilis, 2009.
Tłumaczenie na język polski 9 tomów wspólnotowego prawa ochrony środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska, 1993.