letterman.pl

Norma jakości


Jako jedno z niewielu biur tłumaczeń w Polsce posiadamy certyfikat zgodności z normą jakości dla biur tłumaczeń PN-EN 15038: 2006 w zakresie tłumaczeń pisemnych.
Oznacza to, że stosujemy udokumentowany system zapewnienia jakości, tak w zakresie obsługi klientów, jak
i jakości samych tłumaczeń. To ostatnie obejmuje m.in. wymóg weryfikacji każdego tłumaczonego tekstu przez drugiego tłumacza.

 

 

Zgodnie z zasadami normy wpis na listę naszych tłumaczy również podlega określonym kryteriom:
ukończone studia w dziedzinie tłumaczeń i 1 rok praktyki w zawodzie (lub 1000 przetłumaczonych stron),
ukończone studia w innej dziedzinie i 2 lata praktyki w zawodzie (lub 2000 przetłumaczonych stron),
w przypadku braku udokumentowanego wykształcenia wyższego 5 lat praktyki w zawodzie
(lub 5000 przetłumaczonych stron).