letterman.pl

Zapewnienie jakości


W usługach w dziedzinie tłumaczeń najważniejszą sprawą jest jakość. Zapewnienie jakości zależy od odpowiedniego doboru zespołu, zastosowanego systemu nadzoru nad jakością, wyciągania wniosków
z dotychczasowych doświadczeń. W tym celu zatrudniamy osoby odpowiedzialne za kwestię jakości, a w kontrolę jakości zaangażowane jest bezpośrednio kierownictwo firmy.

Specjalizujemy się w realizacji dużych zleceń, kładąc nacisk na koordynację zespołu i spójność terminologiczną tłumaczeń. Do każdego z takich zleceń przydzielony jest koordynator odpowiedzialny za sprawny przepływ tłumaczeń, przekazywanie tłumaczom materiałów pomocniczych (odpowiednich wytycznych, glosariuszy, baz terminologicznych), a także za bieżący kontakt z klientem. Wyznaczana jest także osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad całością zlecenia.

W dużych zleceniach pomocne jest wykorzystanie narzędzi komputerowego wspomagania tłumaczeń (CAT),
w naszym przypadku jest to TRADOS (wersja 2011). W celu uzyskania spójności wraz z wytycznymi firmy udostępniane są odpowiednie bazy danych i pamięci tłumaczeniowe.

Niezależnie od różnych aspektów formalnych, technicznych i organizacyjnych niezmiennie wierzymy, że najważniejszym elementem zapewnienia jakości pozostaje CZŁOWIEK, czyli w tym przypadku nasi niezawodni tłumacze.