letterman.pl

Tłumaczenia pisemne


Obejmują tłumaczenia wszelkiego rodzaju, obecnie zazwyczaj przekazywane w formie elektronicznej. Liczone są
w znakach lub słowach.

W naszej firmie standardowa strona to 1800 znaków, w tym spacji rozdzielających słowa. Podstawą rozliczenia jest liczba stron tekstu przetłumaczonego.

Oferujemy tłumaczenia tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin z języków europejskich i na te języki.

 

Patrz też: Tłumaczenia uwierzytelnione