letterman.pl

TŁumaczenia uwierzytelnione


Tłumaczenia uwierzytelnione popularnie zwane „przysięgłymi”, choć przysięgły jest tłumacz, który je wykonuje,
a nie tłumaczenie. Tłumaczenie opatrzone jest wówczas pieczęcią i podpisem tłumacza, zyskując rangę dokumentu. Standardowa liczba znaków na stronie to w tym przypadku 1125 znaków wraz ze spacjami rozdzielającymi poszczególne słowa (jest to tzw. „formatka sądowa”). Tłumacze przysięgli wzywani są także do notariusza lub prawnika w celu tłumaczenia ustnego np. umowy spółki lub innego dokumentu.