letterman.pl

Tłumaczenia ustne


Konsekutywne
Czyli naprzemienne – mówca wygłasza w swoim języku zdanie lub kilka zdań, a następnie tłumacz je tłumaczy. Stosowane najczęściej podczas spotkań roboczych, niewielkich konferencji, pojedynczych wykładów, a także jako usługa tłumacza przysięgłego.

Symultaniczne
Czyli inaczej kabinowe, wymagające odpowiedniej obsługi technicznej. Stosowane jest najczęściej podczas konferencji. Tłumaczenie odbywa się równolegle z wypowiedzią mówcy. Ze względu na wyczerpujący charakter pracy w kabinie znajduje się 2 tłumaczy, czyli tzw. zespół kabinowy, pracujący na zmianę. Chociaż w tym przypadku klient ponosi dodatkowe koszty obsługi technicznej, tłumaczenie symultaniczne pozwala oszczędzić na czasie (niemal o połowę!) i zapewnia większy komfort słuchaczom niż tłumaczenie konsekutywne.


Szeptane
Określane także wdzięcznym francuskim słowem „chuchotage”. Jest to odmiana tłumaczenia symultanicznego, niewymagająca jednak aparatury – tłumacz po prostu tłumaczy symultanicznie szeptem. Stosuje się je, gdy
w spotkaniu uczestniczy jedna, najwyżej dwie osoby wymagające tłumaczenia.

Wszystkie tłumaczenia ustne liczymy w blokach czterogodzinnych (do 4 godzin pracy tłumacza = 1 blok).