letterman.pl

Ogólne warunki zamówień

    1. Przyjmujemy zamówienia w postaci pisemnej, w tym drogą elektroniczną.

    2. Pracownik biura przekazuje klientowi stawki cennikowe lub uzgadnia z nim inne warunki wykonywania tłumaczeń pocztą elektroniczną lub w postaci umowy sporządzonej w wersji papierowej.

    3. Przesłanie tekstu do tłumaczenia drogą elektroniczną lub potwierdzenie tą drogą zamówienia na tłumaczenie ustne jest równoznaczne z zawarciem umowy na wykonanie tłumaczenia.

    4. Tłumaczenia objęte są zasadą poufności, obowiązującą zarówno pracowników firmy, jak i tłumaczy współpracujących. Obowiązek zachowania poufności zawarty jest w stopce maila firmowego, podpisanych przez pracowników deklaracjach poufności oraz w umowach zawartych przez firmę z tłumaczami.

    5. Firma przenosi na klienta autorskie prawa majątkowe do wykonanego tłumaczenia, tłumacz zachowuje jednak prawa osobiste do tłumaczenia.